Marketing YOURSELF!

Reading Time: 2 minutesBaru saja minggu lalu, ada salah seorang peserta pelatihan menghampiri saya dan bertanya mengenai topik marketing. Topik ini selalu menjadi salah satu topik yang saya sukai dan saya nikmati untuk dibahas. Orang tersebut bertanya kepada saya...